C l í c a m e p a r a v e r e l v í d e o

Política de privacitat

Llegir Política
de privacitat

Política de privacitat.

1. Objecte.

Aquesta Política de privacitat té per objecte donar a conèixer la manera com demanem, tractem i protegim les dades personals que TU com Usuari ens has facilitat, per mitjà de la nostra pàgina web o bloc (d’ara endavant Lloc Web) i decideixis lliurement si desitges que les tractem.

Igualment, pretén donar compliment al Reglament General de protecció de dades personals 2016/679 (d’ara endavant RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD).

2. Identificació del Responsable / Prestador de Serveis de la Societat de la Informació.

Identitat - Entitat ESR ENERGY SOLUTIONS S.L.
CIF/NIF B67677708
Adreça postalC/ Andorra, 22, CP 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telèfon 931712087
Adreça electrònica soysoly@soly.solar
Objecte social Comerç de productes diversos
Lloc web https://esr.solar/
Dades registrals Registre Mercantil de Barcelona Tom 11077, Llibre 8355, Foli 195, Secció 8, Full V 201291

3. Identificació del Delegat de Protecció de Dades

La nostra entitat ha designat un Delegat de Protecció de Dades al qual podeu adreçar els vostres dubtes, recomanacions o queixes sobre el tractament de les vostres dades, indicant el nom de la nostra empresa o el nom comercial. Podeu contactar-vos per aquests mitjans:

BUSINESS ADAPTER, SL
Ronda Guglielmo Marconi, 11, 26, (Parc Tecnològic) 46980 Paterna (València).
E-mail:info@businessadapter.es
Formulari datenció a linteressat

4. Tractament de dades personals.

Les dades personals identificatives i de contacte que ens ha facilitat, per mitjà dels nostres formularis de contacte, correu electrònic, etc., seran tractades de forma confidencial i només per personal autoritzat per la nostra entitat.

Totes les categories i tipus de dades personals tractades quedaran degudament identificades a les corresponents activitats de tractament de titularitat de la nostra entitat.

5. Finalitat.

Si ets client o proveïdor, les seves dades personals seran tractades amb l’única finalitat de mantenir la relació pre i post contractual, de negocis o comercial, ja sigui per a la prestació de serveis, per a la gestió comptable i de facturació, o altres fins on ens veiem obligats a donar compliment a aquesta relació.

No enviem publicitat sense el consentiment previ dels interessats, tret dels nostres clients amb relació vigent i sempre sobre serveis o productes relacionats amb els ja prestats o adquirits.

Si ets un potencial client o un sol·licitant d’informació, tractarem les teves dades exclusivament per atendre les teves sol·licituds, incloent a la nostra resposta informació comercial relacionada amb la teva sol·licitud.

Si ets sol·licitant de feina, tractarem les teves dades per incloure’t en els nostres processos de selecció i borsa de treball. Més informació a la nostra Política de sol·licitant de feina.

Les finalitats que motiven el tractament de dades personals quedaran degudament identificades a les corresponents activitats de tractament de titularitat de la nostra entitat.

6. Legitimació.

El tractament de les teves dades personals per part de la nostra entitat, es realitza amb les següents bases legitimadores:

  • La sol·licitud realitzada voluntàriament per part teva, ja sigui d’informació, d’ocupació, de contractació dels nostres serveis, o de compra dels nostres productes.
  • Per al compliment de la relació contractual, de negocis o comercial amb tu.
  • Per a la defensa dels nostres interessos.
  • Per atendre l’exercici dels teus drets en matèria de protecció de dades personals.
  • Per complir amb altres obligacions legals.
  • El consentiment exprés, lliure, informat i inequívoc, ja que t’informem de la present política de privacitat, que després de llegir-la i d’estar-hi conforme, pots acceptar voluntàriament marcant les caselles disposades per a aquest propòsit.
  • Sobre això t’informem que, en qualsevol moment pots canviar d’opinió i retirar el teu consentiment.

En cas que l’usuari sigui menor de 14 anys, caldrà comptar amb el consentiment dels pares, tutors o representant legal, per tractar les seves dades.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat de les dades que ens envia.

7. Conservació de dades.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen, durant el temps que ens exigeixin les lleis i mentre sigui necessari per depurar possibles responsabilitats derivades dels tractaments esmentats a les finalitats.

En cas de sol·licituds de feina, es conservaran durant el termini màxim d’1 any o fins que l’interessat ens sol·liciti suprimir les dades.

8. Elaboració de perfils.

No elaborem perfils utilitzant les teves dades personals, però en el cas de fer-ho seràs informat i et sol·licitarem permís previ per fer-ho.

De la mateixa manera, tens dret a oposar-te a aquest tipus de tractament en qualsevol moment.

9. Cessió de dades.

Si ets sol·licitant d’informació o usuari del nostre lloc web, les teves dades no se cediran a terceres entitats, llevat que legalment ens hi vegem obligats.

Si ets sol·licitant de feina, les teves dades podran ser cedides a altres empreses del nostre grup, encara que et sol·licitarem autorització per fer-ho.

Si ets client o proveïdor, les teves dades personals podran ser cedides a terceres entitats per obligació legal (per exemple, l’Agència Tributària), o en aquells casos i entitats necessàries per prestar-li els nostres serveis o pagar factures (per exemple, entitats bancàries).

Igualment, les teves dades personals, en qualitat de client o proveïdor, podran ser tractades per alguns proveïdors a qui deleguem alguna de les nostres obligacions (per exemple, assessors comptables). Tots ells s’han compromès, mitjançant un contracte d’encàrrec de tractament, a complir les mateixes mesures de seguretat implantades per la nostra entitat, així com a sotmetre’s al deure de secret i confidencialitat sobre les dades personals tractades.

En cas de cessions a altres entitats o a altres països fora de l’EEE, t’informarem i sol·licitarem expressament el teu consentiment previ.

10. Mesures de seguretat.

La nostra entitat ha implantat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per protegir les dades personals tractades, evitant la seva pèrdua, robatori o ús no autoritzat.

Aquestes mesures s’han creat en funció del tipus de dades tractades i les finalitats que motiven aquest tractament. Aquestes són verificades periòdicament en els nostres controls interns de compliment de la normativa de protecció de dades personals i mitjançant auditories externes.

11. Drets dels interessats.

Tens dret a conèixer si la nostra entitat està tractant les teves dades personals; per tant, tens dret a accedir a les teves dades, rectificar-les, si són inexactes, o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries; sempre que sigui legalment possible.

També pots exercir el teu dret d’oposició, limitació o portabilitat, si així ho creus convenient, i per a això pots fer-ho per escrit mitjançant correu electrònic a administracion@soly.solar, adjuntant còpia del teu DNI per facilitar-nos la teva identificació.

Si vols traslladar algun suggeriment, queixa o consulta sobre el tractament que la nostra entitat realitza sobre les teves dades personals, pots contactar amb els nostres consultors de protecció de dades:

BUSINESS ADAPTER, S.L.
Ronda Guglielmo Marconi, 11, 26, (Parc Tecnològic) 46980 Paterna (València).
Adreça electrònica: info@businessadapter.es
Formulari Web

Si qui vol exercir els seus drets és menor de 14 anys, ho podrà fer a través dels seus pares, tutors o representant legal.

Si vols realitzar una reclamació perquè entens que els teus drets han estat vulnerats, pots fer-ho davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o a www.aepd.es.

12. Compromís amb la protecció de dades personals.

Àmbit d’aplicació

El nostre compromís amb la protecció de les dades personals serà de compliment obligat per a tots els departaments, persones treballadores de la nostra entitat i aquells que actuïn en el nostre nom.

Objecte

Hem establert uns protocols d’actuació per al tractament de dades personals, d’acord amb allò que disposa la normativa europea i espanyola de protecció de dades.

Principis

Licitud, Lleialtat, Transparència, Minimització de les dades, Exactitud, Limitació del termini de conservació, Integritat, Confidencialitat i Responsabilitat activa.

Categoria especial de dades

Es prohibeix el tractament de dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l’afiliació sindical, el tractament de dades genètiques o biomètriques, dades relatives a la salut o dades relatives a l’orientació sexual, llevat de les excepcions autoritzades legalment i amb el consentiment previ de l’interessat.

Drets dels interessats

Els interessats gaudiran del dret d’accés a les seves dades personals, així com a rectificar-les quan siguin inexactes, suprimir-les quan ja no siguin necessàries o es rebutgi el seu tractament, limitar-les a certs tractaments, tenir la possibilitat de rebre les seves dades amb facilitat i en formats estructurats i d’ús comú del responsable, així com a utilitzar les seves dades per a l’elaboració de perfils i oposar-se al seu tractament en qualsevol moment.

Registre d’activitats, avaluació d’impacte i mesures de seguretat

La nostra entitat portarà a terme un registre de les activitats de tractament i analitzarà els seus fins, categories dels interessats i de dades, destinataris, transferències internacionals, terminis de conservació, etc., per avaluar els riscos del tractament i implantar les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals.
Igualment, hem analitzat la necessitat d’elaborar una Avaluació d’Impacte i designar un delegat de Protecció de Dades establint, en cas que sigui necessari, que la persona designada per a aquest lloc compleixi amb els coneixements i l’experiència suficients atenent el que estableix la normativa vigent.

Control

A més, comptem amb consultors externs que controlen qualsevol publicació realitzada pels òrgans de control competents i altres entitats europees i espanyoles relacionades amb la Normativa de protecció de dades, per tal de complir-la en tot moment.

13. Actualització d’aquesta Política.

La nostra entitat es reserva el dret de modificar aquesta Política sense avís previ. És per això que recomanem consultar-la cada vegada que visitis la nostra web.

Genera energia neta i gratuïta, amb Sol i punt. Et truquem 931 712 087
Genera energia neta i gratuïta, amb Sol i punt. Et truquem 931 712 087

Rep el teu pressupost, de franc.

Genera energia neta i gratuïta, amb Sol i punt. Et truquem ara 931 712 087
Gràcies!

Ben aviat, un assessor es posarà amb contacte amb tu.

Per assegurar una bona experiència, si us plau posa el teu mòbil en posició vertical